MIKKEL HENSSEL

En middag for meget
Omslag / Book jacket
Tiderne Skifter 2012