MIKKEL HENSSEL

Det Dynamiske kirkerum
Omslag / Book jacket
Syddansk universitesforlag 2016